Disseny d’Interacció (DxI)

Material docent de l’assignatura de DxI de la Facultat d’Informació i Mitjans audiovisuals (FIMA) de la Universitat de Barcelona (UB)

  1. Del DxI al UX
  2. Mètodes d’indagació: User Research
  3. Modelatge: disseny conceptual
  4. Arquitectura de la Informació
  5. Propostes de disseny: prototipatge
  6. Mètodes d’avaluació

A través del disseny centrat en les persones, el disseny d’interacció (DxI) pretén dissenyar experiències d’usuari (UX) usables, funcionals, estètiques, amb contingut i que generin vincle emocional. En definitiva que les persones que acabin usant el servei o producte digital, que dissenyarem durant el curs, tinguin una experiència positiva.


“La novel·la va definir la cultura del segle XIX,

el cinema la del segle XX

i la interfície definirà la del segle XXI”

Lev Manovich, citat a una conferència TED Talk per Aaron Koblin, març 2011