2. Mètodes d’indagació: User Research

Etapes de DCU per un disseny d’interacció. By: Muriel Garreta
Web designer brainstorming for a strategy plan. Colorful sticky notes with things to do on office board. User experience (UX) concept.

User research

“El resultat de qualsevol esforç de disseny ha de jutjar-se per l’encert a reunir les necessitats de les persones usuàries del producte i les del client que les ha encarregat. No importa si la persona que dissenya és molt creativa, si no té un coneixement molt detallat de les persones usuàries per les quals dissenya, els límits de l’encàrrec i els objectius de negoci que han de conduir el disseny, tindrà molt poques oportunitats d’èxit.”

Alan Cooper, 2014.