1.8. Quatre etapes en el procés de recerca i disseny UX

Etapes en el procés de recerca i dissseny. By Muriel Garreta

Aquestes etapes semblen linears però de fer són cícliques. La iteració fa que es puguin o s’hagin de fer loops endarrera cap a fases prèvies per poder seguir treballant.

DESCOBERTA (Indagació)

Fase de recerca en què cal estar obert als comportaments i necessitats de les persones usuàries que no estan cobertes. Cal deixar fora prejudicis o preconcepcions. És una fase de divergència ja que s’està obert a possibilitats sense arribar a conclusions o assumpsions massa aviat.

Activitats relacionades: aplicar mètodes de recerca UX, identificar mancances en els serveis, problemes i oportunitats (mai a partir d’experiències prèvies o del que ens digui l’equip), mantenir la recerca el màxim d’oberta i àmplia possible.

DEFINICIÓ (Disseny Conceptual)

Fase de processament i anàlisi de les dades recollides de les persones usuàries. Transcrivim les dades a notes post-it de colors per ajudar-nos de forma física i tangible a categoritzar i a identificar temes importants en els quals convé concentrar-nos. Fem servir Mapes d’Afinitat, per exemple. Busquem patrons comuns de comportament entre les persones usuàries i identifiquem possibles aspectes en els que explorar. Aquesta fase és convergent perquè s’intenta reduir les dades a un problema central al qual focalitzar-nos a partir d’ara.

Activitats relacionades: mapejar, visualitzar les dades per una fàcil identificació del problema o nous aspectes a investigar, analitzar i avaluar les dades recollides.

DESENVOLUPAMENT (Disseny de Prototips)

Durant aquesta fase es generen idees, tot tipus d’idees, sense barreres. Posteriorment es generen idees amb prototipus per poder-les testejar.

Activitats relacionades: generar idees, desenvolupar idees per a prototips que donin resposta a les oportunitats identificades.

LLIUREMENT (Inspecció i test amb usuaris)

Aquesta és la fase final del procés en què les noves idees o les modificacions de productes/serveis es testegen amb les persones usuàries. Primer han de ser prototips low-fidelity, barats, per desrpés crear prototips més refinats i semblants al producte/servei final. El prototip s’anirà modificant fins que funcioni per resoldre el problema detectat. Com més testeig i iteració es faci, més centrat en l’usuari serà el servei o producte.

Activitats relacionades: crear pilots viables o prototips per testejar, recollir feedback inicial dels usuaris, iterar, redefinir, i al final generar un producte final que es pugui llençar al mercat.

Priestner, Andy (2021). A handbook of user experience research & design in libraries. Wroclaw, Poland: UX Lib.

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391