1.9. Referències utilitzades

Abras; D. Maloney-Krichmar; J. Preece (2004). “User-centered design”. A: W. Bainbridge (ed.). Encyclopedia of human computer interaction. Thousand Oaks: Sage Publications. Garreta, Muriel (2011). “Mòdul 3. Disseny centrat en l’usuari”. A: C. Casado; M. Garreta (et al.). Interacció persona/ordinador. FUOC.http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00158925/html5/modul_3.html  Löwgren, Jonas (2002) “Interaction design. Brief introduction“, The Encyclopedia of Human-Computer Interaction Monjo, Tona (2017). “Aula de DissenyContinue reading “1.9. Referències utilitzades”

1.8. Quatre etapes en el procés de recerca i disseny UX

Aquestes etapes semblen linears però de fer són cícliques. La iteració fa que es puguin o s’hagin de fer loops endarrera cap a fases prèvies per poder seguir treballant. DESCOBERTA (Indagació) Fase de recerca en què cal estar obert als comportaments i necessitats de les persones usuàries que no estan cobertes. Cal deixar fora prejudicisContinue reading “1.8. Quatre etapes en el procés de recerca i disseny UX”

1.7. Psicologia cognitiva

Com interactuem amb un sistema i quins processos s’activen al cervell per processar la informació i prendre decisions.​ Fonamentar el disseny sobre principis que garanteixin interacció intuïtiva.​ Quan interactuem construïm models mentals que simulen escenaris reals. Processos psicològics que afecten el processament d’informació i la presa de decisions: Atenció Memòria Aprenentatge Presa de decisions ProcessosContinue reading “1.7. Psicologia cognitiva”

1.6.2. Accessibilitat i Disseny inclusiu

“L’accessibilitat s’utilitza per descriure en quina mesura un lloc web és utilitzable pel major nombre de persones possible”. Andy Pratt & Jason Nunes, “Interactive Design” (2013) “El disseny inclusiu és més que accessibilitat. El disseny inclusiu reconeix que les persones són diverses i té en compte un ampli ventall de factors humans com l’orígen sòcio-cultural,Continue reading “1.6.2. Accessibilitat i Disseny inclusiu”

1.6. El disseny centrat en les persones usuàries (UCD)

“El Disseny Centrat en l’Usuari o DCU (de l’anglès, UCD, User-Centered Design) és un enfocament del disseny que se centra en la persona usuària d’un producte o d’una aplicació per crear un determinat producte digital. El DCU implica que el dissenyador/a estudiï a fons les necessitats, desitjos i les limitacions del públic objectiu al queContinue reading “1.6. El disseny centrat en les persones usuàries (UCD)”

1.4.1. Les 5 capes del disseny d’interacció (DxI)

El dissenyador Jesse James Garrett al 2000 va donar a conèixer un diagrama que reull el procés de disseny de l’experiència d’usuari que servís per visualitzar el procés de disseny i poder-ho aplicar al desenvolupament de projectes web. Actualment el gràfic en 5 capes del DxI és bàsic per entendre com es dissenyen experiències: CapaContinue reading “1.4.1. Les 5 capes del disseny d’interacció (DxI)”

1.4. Què és el DxI?

Solem associar el DxI al disseny de productes interactius: programes d’escriptori, pàgines web, videojocs, aplicacions mòbils, entorns virtuals, etc.  Aquesta és una visió tecno-cèntrica pròpia dels inicis de la disciplina, que identifica DxI com un procés per crear productes útils i la gent en gaudeixi.  Però la disciplina no solament es vincula a productes digitals.  La interacció és el procésContinue reading “1.4. Què és el DxI?”

1.3. Què vol la persona usuària?

“El resultat de qualsevol esforç de disseny ha de jutjar-se per l’encert a reunir les necessitats dels usuaris del producte i del client que l’ha encarregat. No importa si el dissenyador és molt creatiu: si no té un coneixement molt detallat dels usuaris per als quals està dissenyant, els límits de l’encàrrec i els objectiusContinue reading “1.3. Què vol la persona usuària?”

1.2. Tipus d’interaccions

Quins tipus d’interacció podem trobar? El DxI dissenya els comportaments, què poden fer les persones amb els productes/serveis. Fins que no definim els prototips, el DxI es basem en conceptes abstractes seguint un model conceptual, una representació abstracta que simula la realitat per poder visualitzar el comportament de la interacció, avaluar-la i prendre decisions perContinue reading “1.2. Tipus d’interaccions”

1.1. Conceptualització de la interacció

Què has fet aquest matí? Pensem per un moment en les tasques que hem fet des que ens hem llevat aquest matí abans d’arribar a la Facultat. Segurament hem fet servir el despertador, potser a través de l’aplicació d’alarma del mòbil, segurament el mòbil l’hem agafat de seguida per consultar, el temps, l’hora, les notícies,Continue reading “1.1. Conceptualització de la interacció”