3.3. Journey Map

El journey map (conegut també per altres noms com user journey o customer journey) és una representació gràfica que descriu el procés d’interacció d’un usuari amb un producte o servei, a través dels seus punts de contacte (o touchpoints), i tenint en compte l’estat emocional de l’usuari.

Els elements d’un journey map són:

 • La persona: cada journey map es refereix a una UX persona, és a dir, representa el procés d’interacció d’un usuari específic.
 • Línia temporal: fases en les quals es duu a terme la interacció. Generalment es representa a l’eix horitzontal.
 • Emocions: quines emocions experimenta l’usuari al llarg de la interacció. Generalment es representen a l’eix vertical, des de la total satisfacció (extrem superior), fins a la total insatisfacció (extrem inferior).
 • Touchpoints: punts de contacte específics del procés d’interacció, que corresponen a les accions específiques que la persona realitza en cada fase.
 • Canals: on es duu a terme la interacció, i mitjançant quin dispositiu.

Els journey maps poden utilitzar-se en dos sentits:

 • Per a avaluar un disseny existent i determinar quins aspectes de la interacció han de millorar-se.
 • Per a planificar un futur disseny, examinant on poden existir punts crítics i/o oportunitats.

Preparant un journey map

Per preparar un journey map, es poden seguir els següents passos:

 • Revisar les característiques, objectius i necessitats de la persona sobre la qual anem a preparar el journey map. Si hem preparat un escenari d’aquesta persona, ens serà útil per tenir en compte quin és el seu procés d’interacció.
 • Dividir el procés d’interacció en les seves principals fases, que solen estar relacionades amb els seus objectius.
 • Identificar les tasques (touchpoints) implícites en cadascuna de les fases.
 • Avaluar el grau de satisfacció de l’usuari per a cadascun dels touchpoints.
 • Completar els touchpoints amb la informació referida a canals (i informació addicional que sigui rellevant).

Després de preparar el journey map, podrem analitzar el gràfic resultant per identificar punts crítics i oportunitats.

Per crear un journey map, qualsevol eina amb la qual el dissenyador se senti còmode pot ser útil. Com es veu en els exemples que es mostren a continuació, el journey map es pot visualitzar de maneres molt diverses:

43_01

(imatge d’https://media-mediatemple.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2011/11/journey_map_large.jpg)

43_02

(imatge d’https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/92/3c/9e/923c9e025a6ddeb771398ff04ca930e9.jpg)

43_03

(imatge d’http://javiermegias.com/blog/2013/04/customer-journey-map-mapa-experiencia-cliente/)

Referències i lectures addicionals

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391