4.1.4 Cerca

  • .La interfície és una de les peces clau que conformen un sistema de recerca en el context d'una web ja que és el punt on es produeix la interacció entre l'usuari i el propi sistema de cerca.
  • La seva importància queda més reforçada si som conscients que, d'acord amb el grau d'alfabetització informacional que presentin, la meitat dels usuaris que visiten una pàgina web acostumen a començar la interacció amb la mateixa des d'una sessió de cerca. Quan un usuari proposa una equació de cerca a un sistema, aquest li ofereix un conjunt de resultats que són una representació dels continguts que s'adeqüen més a la demanda d'informació de la persona usuària. En aquesta mateixa línia, sempre que s'intenta configurar la presentació i visualització de resultats provinents d'un procés de cerca se solen tenir en compte dos aspectes crítics per a la seva correcta implementació:
  • l'equilibri entre la informació mostrada per resultat
  • la quantitat total de resultats recuperats.

Aquests sistemes possibiliten la cerca i recuperació de la informació dins del mateix. La interfície és una de les peces clau que conformen un sistema de cerca en el context d’una web doncs és el punt on es produeix la interacció entre l’usuari i el propi sistema de cerca.

Convé ser conscients del nivell de competències informacionals del target usuari al que ens adrecem. I convé tenir en compte també que la meitat de les persones usuàries que visiten una pàgina web ho fan des d’una sessió de cerca.

Quan un usuari en proposa una equació de cerca a un sistema, aquest li ofereix un conjunt de resultats que són una representació dels continguts que s’adeqüen més a la demanda d’informació de l’usuari.

En aquesta mateixa línia, sempre que s’intenta configurar la presentació i visualització de resultats
provinents d’un procés de cerca se solen tenir en compte dos aspectes crítics per a la seva correcta
implementació:

  • l’equilibri entre la informació mostrada per resultat i
  • la quantitat total de resultats recuperats.

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391