4.6. Tree Map

El tree testing és una tècnica que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en l’avaluació específica de l’arquitectura de la informació. A partir del plantejament de diverses tasques als usuaris, permet comprovar:  Si l’estructura que es proposa és intuïtiva i permet trobar amb facilitat els continguts cercats.  Si el retolat (terminologia utilitzada) és intel·ligible iContinue reading “4.6. Tree Map”

4.5. Card Sorting

 Definició de l’arquitectura de la informació: card sorting El mètode de classificació de targetes o card sorting està relacionat amb la definició de l’arquitectura de la informació d’un lloc web o aplicació. La classificació de targetes és una tècnica molt útil per a dissenyar i construir llocs web ja que permet descobrir l’organització de la informació mésContinue reading “4.5. Card Sorting”

4.1.5. Llenguatges controlats

L’últim dels elements que conformen la anatomia arquitectònica d’una pàgina web són els vocabularis controlats o llenguatges documentals. Són recursos documentals (tesaurus, taxonomies, anells de sinònims, etc.), invisibles en la seva totalitat per als usuaris i visitants de la pàgina en la majoria dels casos, que faciliten la recerca i recuperació d’informació. La planificació iContinue reading “4.1.5. Llenguatges controlats”

4.7. Referències utilitzades

Pérez-Montoro, Mario (2010). “Arquitectura de la información en entornos web”. El profesional de la información, 2010, julio-agosto, v. 19, n. 4, pp. 333-337.DOI: 10.3145/epi.2010.jul.01 Garrett, Jesse-James. The elements of user experience: user-centered de-sign for the web. Indianapolis: New Riders Publishing, 2002. Morrogh, Earl. Information architecture: an emerging 21st century profes-sion. Upper Saddle River, NJ: PrenticeContinue reading “4.7. Referències utilitzades”

4.1.1. Organització

Organització​: ens ajuda a crear grups d’informació a partir d’un criteri concret (classificacions per exemple per tema, data, etc.). Estructura i organitza els continguts d’un lloc web. Els sistemes d’organització també defineixen les relacions i depèndències entre els diferents grups d’informació: esquemes i estructures. ESQUEMES: divideixen i classifiquen els ítems d’informació o continguts d’un llocContinue reading “4.1.1. Organització”

4.4. Metodologia de l’AI

Al principi d’haver-hi Internet, a l’hora de dissenyar els llocs webs hi havia un procés important sobre el qual se centraven tots els esforços i atencions: l’elaboració del codi html de la pàgina web. Sense gairebé cap tipus d’anàlisi previ, investigació o planificació inicial, s’acostumava a implementar-se directament la pàgina web. Aquesta estratègia o maneraContinue reading “4.4. Metodologia de l’AI”

4.3. Representació de l’AI

El sitemap o arbre de continguts representa l’estructura dels continguts de l’aplicació, i les relacions entre els diferents grups de contingut. El diagrama d’arbre de continguts es basa en la representació d’una estructura jeràrquica. L’arbre de continguts ha d’utilitzar uns codis gràfics clars i recognoscibles per tots els implicats en el projecte. Els elements que generalment s’inclouen a l’arbleContinue reading “4.3. Representació de l’AI”

4.2. Principis fonamentals per al Disseny d’Interacció

Dan Brown va establir 8 principis per al DxI que es focalitzen en l’estructura tenint en compte la funcionalitat de la web i tenint en compte l’inventari complet de continguts: Principi dels objectes​ Principi de les opcions​ Principi de la revel·lació progressiva​ Principi dels exemples​ Principi de les portes d’entrada​ Principi de la classificació múltiple​ Principi deContinue reading “4.2. Principis fonamentals per al Disseny d’Interacció”

4.1. Anatomia de l’AI

A partir de la llista de requisits, definirem com es comportarà el sistema per a respondre a les necessitats de l’usuari.   Per a això, ens nodrirem de dues àrees de coneixement:   la psicologia cognitiva i   l’arquitectura de la informació.  La psicologia cognitiva (ho vam veure en el primer tema) ens servirà per a alimentar de teoria com interactuem amb un sistema i quins processos s’activen en el nostre cervell per processar la informació i prendre decisions. Aquest camp de coneixement ens permetrà fonamentarContinue reading “4.1. Anatomia de l’AI”