3.4. Requisits

És una llista estructurada del que hem de dissenyar. Especifiquen com ha de ser i comportar-se el nostre disseny. Els Requisits són útils com a: Eina de comunicació Eina d’avaluació No són funcionalitats, ni especificacions, està a un nivell més estratègic. Els requisits poden ser funcionals, no-funcionals, d’informació i ambientals. Requisits funcionals: què ha deContinue reading “3.4. Requisits”

4.6. Tree Map

El tree testing és una tècnica que s’inscriu, dins d’un procés de disseny centrat en l’usuari, en l’avaluació específica de l’arquitectura de la informació. A partir del plantejament de diverses tasques als usuaris, permet comprovar:  Si l’estructura que es proposa és intuïtiva i permet trobar amb facilitat els continguts cercats.  Si el retolat (terminologia utilitzada) és intel·ligible iContinue reading “4.6. Tree Map”

4.5. Card Sorting

 Definició de l’arquitectura de la informació: card sorting El mètode de classificació de targetes o card sorting està relacionat amb la definició de l’arquitectura de la informació d’un lloc web o aplicació. La classificació de targetes és una tècnica molt útil per a dissenyar i construir llocs web ja que permet descobrir l’organització de la informació mésContinue reading “4.5. Card Sorting”