4.3. Representació de l’AI

El sitemap o arbre de continguts representa l’estructura dels continguts de l’aplicació, i les relacions entre els diferents grups de contingut.

El diagrama d’arbre de continguts es basa en la representació d’una estructura jeràrquica.

54_01
Exemple d’esquema d’arbre, encara sense continguts. By: Boxes and Arrows https://boxesandarrows.com/site-diagrams-mapping-an-information-space/

L’arbre de continguts ha d’utilitzar uns codis gràfics clars i recognoscibles per tots els implicats en el projecte.

54_02
Elements de l’alfabet visual. By: Jesse James Garrett http://www.jjg.net/ia/visvocab/spanish.html

Els elements que generalment s’inclouen a l’arble de continguts són:

  • Els nodes de contingut de l’interactiu
  • Els camins entre els diferents nodes
  • Les relacions entre grups de contingut
54_04

La unitat bàsica de l’arbre de continguts és el node, que sol correspondre a una pàgina o pantalla.Poden especificar-se diferents tipus de pàgines o pantalles:

  • Estàtiques (pàgines de contingut fix)
  • Dinàmiques (pàgines de contingut variable, generalment procedent d’una base de dades)
  • Grups de pàgines
  • Formularis
54_05
Exemples de diferents tipus de pàgines o pantalles. By: http://boxesandarrows.com/site-diagrams-mapping-an-information-space/)
54_06
Relacions jeràrquiques entre els continguts d’un site, expressades en un arbre de continguts horitzontal. By: http://boxesandarrows.com/site-diagrams-mapping-an-information-space/)
54_07
Relacions jeràrquiques entre els continguts d’un site, expressades en un arbre de continguts vertical. By: http://boxesandarrows.com/site-diagrams-mapping-an-information-space/)

Font d’orígen:

Garrett, Jesse James (2002). “Un vocabulario visual para describir arquitectura de información y diseńo de interacción”, JJG.net, http://www.jjg.net/ia/visvocab/spanish.html)

Withrow, Jason (2004). “Site Diagrams: Mapping an Information Space”, Boxes and Arrows, https://boxesandarrows.com/site-diagrams-mapping-an-information-space/

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391