4.1.5. Llenguatges controlats

L’últim dels elements que conformen la anatomia arquitectònica d’una pàgina web són els vocabularis controlats o llenguatges documentals.

Són recursos documentals (tesaurus, taxonomies, anells de sinònims, etc.), invisibles en la seva totalitat per als usuaris i visitants de la pàgina en la majoria dels casos, que faciliten la recerca i recuperació d’informació.

La planificació i construcció dels llenguatges documentals es sustenta sobre dues operacions bàsicques: la indexació i la classificació.

  • En un sentit ampli la indexació és una operació en la qual s’assigna a cada document (a cada contingut, en el context web) una sèrie de termes que representen el tema o temes d’aquest document.
  • D’altra banda la classificació és una operació en la qual s’assigna a cada document o amb-tingut un únic terme que representa el tema princi-pal d’aquest documento.La informació resultant de la indexació i la classificació sol incorporar operativament al contingut o pàgina web mitjançant les metadades associades a aquesta pàgina perquè funcioni articulant els sistemes d’organització, etiquetatge, navegació i cerca .En un sentit tècnic, les metadades són un conjunt d’etiquetes (de metaetiquetes, estrictament) que descriuen una pàgina web i que es troben situats en la seva capçalera (generalment invisible de forma directa per a l’usuari) . Les metadades descriuen la pàgina web amb els seus continguts, i els corresponents formats. En el cas dels recursos d’informació general, l’estàndard internacional Dublin Core és un dels més habituals segons el qual la descripció d’una pàgina web ha d’incloure: informació sobre el seu con-tingut (títol, matèria, vista general, llengua, etc. ), sobre la propietat intel·lectual de la mateixa (autor, editor, de-drets, etc.), sobre la seva temporalitat (data de creació, de modificació, etc.) i sobre el context de la pàgina (on està ubicada dins de el lloc web o amb quines altres pàgines o continguts està associada, per exemple).

Material provinent de:

Pérez-Montoro, Mario (2010). “Arquitectura de la información en entornos web“, El Profesional de la Información, vol. 19, núm 4., p. 333-337

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391