5.1. Què és el prototipat

Després de les fases anteriors de recerca i anàlisi, l’etapa de prototipat consisteix en la construcció progressiva de la proposta de disseny, des d’uns primers esbossos temptatius (sketching), fins al prototip definitiu (wireframes i mock ups), que presenta les característiques que tindrà el producte una vegada finalitzat.

El prototipat implica no solament donar forma a les idees, sinó assajar i avaluar els resultats. Els prototips, per tant, se sotmeten a avaluacions -en els quals de vegades s’implica a usuaris-, que permeten realitzar ajustos, tant formals com conceptuals. El prototipat és, per tant, iteratiu, en un procés de millora contínua.

  • El prototipat permet modificar i corregir els dissenys abans que es desenvolupin completament. ​
  • És un mètode que permet involucrar fàcilment els usuaris i fer-los participar del procés de disseny.
  • Des dels primers prototips que s’esbossen s’han de tenir en compte les necessitats, desitjos i limitacions de les persones usuàries.

Els prototips se sotmeten a avaluacions -en què de vegades s’implica les persones usuàres, que permeten realitzar ajustaments tant formals com conceptuals.​

El prototipat implica no només donar forma a les idees, sinó assajar i avaluar els resultats.

Un prototip és un model del producte o servei que inclou aspectes funcionals i estructurals, així com l’aparença que tindreu. Té dos objectius fonamentals:

  • Materialitzar els conceptes generats en les fases de recerca i ideació.
  • Avaluar la proposta de disseny amb els usuaris potencials, el client i l’equip de disseny i desenvolupament.

Hi ha 2 tipus de prototips:

  • Baixa Fidelitat: modelen elements generals del sistema sense entrar en detall. Es poden constuir amb llàpis i paper (sketching). No inclouen aspectes relacionats amb el disseny gràfic de la interfície ni amb aspectes funcionals de l’app/web. Poporcionen una primera idea de com serà la interfície, de la disposició dels elements, i de la visibilitat que han de tenir. Pot demanar-se a les persones usuàries que dibuixin prototips de baixa fidelitat per obtenir informació de les seves preferències i necessitats (disseny participatiu).​
  • Alta Fidelitat: tracten de constuir un model tan proper (tan fidel) com sigui possible al sistema que es dissenya i desenvolupa. S’ utilitza l’avalució dels aspectes funcionals i d’usabilitat. Parlem de wireframes i mock ups.

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391