5.5. Referències i eines digitals

Banerjee, A. (2014). «What a prototype is (and is not)» [article en línia]. UX Magazine.<http://uxmag.com/articles/what-a-prototype-is-and-is-not>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021]. Cao, J. (2017). «What is a prototype: a guide to functional UX» [article en línia]. Studio by UXPin. <https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-a-prototype-a-guide-to-functional-ux/>. [Data de consulta: 25 de gener de 2021]. Grothaus, M. (2015). «How to go from idea to prototypeContinue reading “5.5. Referències i eines digitals”

5.4. Prototipat visual (mockups)

Una vegada definit el disseny d’interacció d’un projecte, passem a treballar en el prototip visual o mockup del web o l’aplicació. El disseny visual ha de ser coherent amb els objectius del projecte i amb el target al qual va destinat. A més, si el projecte parteix d’una marca que té una identitat gràfica determinada, generalment el dissenyador hauràContinue reading “5.4. Prototipat visual (mockups)”

5.3. Prototipat d’interacció (wireframes)

Després de la pluja d’idees que suposa l’sketching, començarem a concretar solucions de disseny mitjançant el prototipat d’interacció. Encara que el procés de prototipat d’interacció no deixa de ser iteratiu (els wireframes no són simplement una eina de representació, sinó que serveixen també per posar en comú i avaluar les idees), suposa treballar amb conceptesContinue reading “5.3. Prototipat d’interacció (wireframes)”

5.2. Exploració d’idees (sketching)

El primer pas en el procés de prototipat consisteix a assajar les idees que han pogut anar apareixent durant les fases de recerca i anàlisi. Aquest primer assaig és àgil, amb l’objectiu de desplegar un ventall de possibilitats que sigui el més ampli possible. En aquest punt és important no vincular-se encara amb cap idea,Continue reading “5.2. Exploració d’idees (sketching)”

5.1. Què és el prototipat

Després de les fases anteriors de recerca i anàlisi, l’etapa de prototipat consisteix en la construcció progressiva de la proposta de disseny, des d’uns primers esbossos temptatius (sketching), fins al prototip definitiu (wireframes i mock ups), que presenta les característiques que tindrà el producte una vegada finalitzat. El prototipat implica no solament donar forma aContinue reading “5.1. Què és el prototipat”