6.3. Referències utilitzades

UX Design Books: What UXers Must Read in 2020. By Annie Day

Garreta, Muriel (2011). “Mòdul 3. Disseny centrat en l’usuari”. A: C. Casado; M. Garreta (et alt.). Interacció persona-ordinador. FUOC.http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00158925/html5/modul_3.html 

Monjo, Tona (2017). “Aula de Disseny d’Experiència d’Usuari”, Núria Ferran (ed.), EdiUOC, http://uxaula.blogs.uoc.edu/ca/

Sobre els mètodes d’inspecció, podeu consultar l’obra següent:
J. Nielsen; R. L. Mack (1994). Usability inspection methods. Nova York: Wiley.

Sobre el mètode d’avaluació heurística i els heurístics, podeu consultar les obres següents:
J. Nielsen; R. Molich (1990). “Heuristic evaluation of user interfaces”. A: CHI ‘90: Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems. Seattle, Washington, United States, ACM, New York, NY, USA, 249-256.
D. J. Mayhew (1999). The usability engineering lifecycle: a practitioner’s handbook for user interface design. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
B. Shneiderman (1998). Designing the user interface: strategies for effective human-computer-interaction. Reading: Addison Wesley Longman.

Sobre el mètode del recorregut cognitiu, podeu consultar l’obra següent:
C. Wharton; J. Rieman; C. Lewis; P. Polson (1994). “The cognitive walkthrough method: a practitioner’s guide”. A: (anònim) Usability inspection methods (pàg. 105-140). Nova York: John Wiley & Sons.

Sobre els inconvenients del mètode del recorregut cognitiu, podeu consultar l’obra següent:
A. Dix (1998). Human-computer interaction. Londres: Prentice Hall Europe.

Sobre els tests amb usuaris:

UX Pin (2021)”The Guide to Usability Testing” https://www.uxpin.com/studio/ebooks/guide-to-usability-testing/ Us podeu descarregar la guia a partir d’un email que us enviaran quan els doneu el vostre correu. Interessant pàg. 13 mètriques qualitatives d’anàlisi i de la 14-16 mètriques quantitatives.

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391