2.9. Referències utilitzades

Guies: Entrevista: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/entrevista/ Focus Grup: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/focus-groups/ Qüestionaris, enquestes: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/cuestionarios/ Logging: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/analiticas/ Bibliografia: Courage, C.; Baxter, K. (2005). Understanding your users: A practical guide to user requirements methods, tools, and techniques. Gulf Profesional Publishing. Gray, Ch. (2014). «Better User Research Through Surveys» [en línea]. <http://uxmastery.com/better-user-research-through-surveys/>. [Fecha de consulta: 25 de enero de 2021]. Gimeno Artigas, S. (2018). «Preguntas abiertas y cerradas en encuestas online».Continue reading “2.9. Referències utilitzades”

2.7. Enquesta

L’enquesta és una tècnica quantitativa, a diferència dels tres mètodes anteriors. Per això, s’ha de fer entre una mostra representativa d’usuaris. Per a obtenir les dades s’usen formularis estructurats amb preguntes que recullen idealment totes les alternatives possibles de resposta. El disseny del qüestionari és clau per a garantir que la informació obtinguda sigui rellevantContinue reading “2.7. Enquesta”

2.8. Anàlisi de loggs

Les tècniques de registre informàtic (en anglès, logging) es basen en el monitoratge de l’activitat dels usuaris, i recullen i analitzen les dades del registre de la seva activitat en un sistema o lloc web. Normalment, les dades es recullen i processen amb un sistema automatitzat que passa desapercebut a l’usuari. Moltes vegades s’aprofiten els fitxersContinue reading “2.8. Anàlisi de loggs”

2.5. Entrevista

Les entrevistes permeten obtenir informació de tipus qualitatiu. Es duen a terme en mostres petites, i solen utilitzar guions poc estructurats i oberts; no es busca representativitat, sinó processos i significat. No persegueixen la quantificació de les respostes, sinó una comprensió en profunditat sobre les necessitats, preferències i experiències dels usuaris amb un producte o sistema.Continue reading “2.5. Entrevista”

2.4. Observació i recerca contextual

Tal com indica el nom, la tècnica d’observació i investigació contextual consisteix a observar els usuaris en el seu entorn habitual. És una de les tècniques més útils per a saber objectivament què fan els usuaris, i en quines condicions. La informació que s’obté pot servir tant per a determinar els seus comportaments com perContinue reading “2.4. Observació i recerca contextual”

2.3. Anàlisi competitiu (benchmark)

L’anàlisi competitiu o anàlisi comparativa –també conegut com benchmarking– consisteix a analitzar productes que són similars i/o que competeixen amb el sistema interactiu que s’està dissenyant. Els objectius d’analitzar aquests productes o serveis són múltiples: conèixer les expectatives dels usuaris (atès que pot ser que ja coneguin aquests productes), entendre les tendències del mercat, aprendre delsContinue reading “2.3. Anàlisi competitiu (benchmark)”

2.2. Definició de la pregunta d’investigació

El procés disseny centrat en les persones usuàries s’inicia amb una fase de recerca en què es recullen els requisits dels usuaris amb l’objectiu d’entendre i conèixer-los. Durant aquesta etapa es tracta d’aconseguir la major quantitat possible d’informació necessària per al projecte, tant sobre el client com de les persones usuàries. L’equilibri entre demandes iContinue reading “2.2. Definició de la pregunta d’investigació”

2.1. Mètodes de recerca

En tant que procés, el disseny centrat en l’usuari involucra l’usuari en totes les fases en què es desenvolupa un producte, des de la conceptualització fins a l’avaluació, incloent-hi, en molts casos, el desenvolupament.   L’objectiu del disseny centrat en l’usuari és crear productes que els usuaris trobin útils i usa- bles; és a dir, que satisfacin les seves necessitats tenint en compte les seves característiques.  L’aspecte iteratiu és una altra deContinue reading “2.1. Mètodes de recerca”